Sterivalves logga

Venttiilit
 

 

Sterivalve sulkuventtiilit
Tämän modulaarijärjestelmän venttiilejä käytetään kiinteiden aineiden (pulvereiden, granulaattien j.n.e.) virtauksen pysäyttämiseksi. (Lataa PDF-tiedosto)
Sterivalve Interception
Rotosphere annosteluun
Tämän sarjan syöttö/annostelu -venttiilit toimivat ilman että syöttölinjassa oleva paine/alipaine häviää. Rakenne takaa tiiviyden kaikissa tyhjennystilanteissa. Käyttäjä määrittelee virtausnopeuden ja tarkkuuden. (Lataa PDF-tiedosto)
Rotosphere, Dosing
Rotodoser,
Venttiilit tarkkaan annosteluun muodostuvat kahdesta konsentrisestä roottorista joita ohjataan riippumatta toisistaan. Näin käyttäjä voi tarkasti määritellä toisella roottorilla tuotteen jatkuvan virtauksen ja toisella täsmällisen annostelun. (Roottorit valmistetaan käyttäjän antamien tietojen mukaan. (Lataa PDF-tiedosto)
Rotodoser
Flexivalve sulkuventtiilit
Tämän modulaarijärjestelmän venttiilejä käytetään hauraiden tuotteiden (kuten kapseleiden, tablettien ja muiden tuotteiden jotka voisivat särkyä läppäventtiilin liikkeestä) virtauksen pysäyttämiseksi. (Lataa PDF-tiedosto)
Flexivalve Interception
RotoFlexy, syötön ohjaaminen
Tämän modulaarijärjestelmän venttiilejä käytetään hauraiden tuotteiden (kuten kapseleiden, tablettien ja muiden tuotteiden jotka voisivat särkyä St.st.-roottorin liikkeestä) syöttölinjassa. Poiketen tavanomaisista järjestelmistä RotoFlex on yksinkertaisesti puhdistettavissa ja sen huoltokustannukset ovat erittäin alhaiset. (Lataa PDF-tiedosto)
Rotoflexy, Feeding
Rotovalve Light, syötön ohjaaminen
Tämän modulaarijärjestelmän venttiilejä käytetään syöttöön ja virtauksen säätöön. Pyörivän vuorottelevan liikkeen ansiosta väliaineen purku tapahtuu tasaisesti.  (Lataa PDF-tiedosto)
Rotovalve Light, Feeding
Rotovalve Heavy, annosteluun
Rotovalve Heavy -venttiilit ovat tarkoitettu edesauttamaan kiinteiden väliaineiden syöttöä ja volumetrista annostelua. Eräs tämän venttiilin mainittava etu on sen GMP -mukainen kompakti rakenne. Sen labyrintti tiiviste tekee venttiilin erittäin sopivaksi ratkaisuksi sovelluksissa, joissa ”shadding” ei hyväksytä. Käyttäjä ilmoitta meille tarvittavat annostelumäärät, näin me toimitamme venttiilit, joissa siipien välissä on oikeat tilavuudet. (Lataa PDF-tiedosto)
Rotovalve Heavy, Dosing
Monoflexy sulkuventtiili
On tarkoitettu pysäyttämään hauraiden tuotteiden (kuten kapseleiden ja muiden tuotteiden jotka voisivat särkyä St.st.-läppäventtiilin liikkeestä) virtauksen. Se poikkeaa Flexivalvesta seuraavasti: koko runko on yhdestä kappaleesta ja läpällä on vain yksi tukiakseli. (Lataa PDF-tiedosto)
Sterisplit High sulkuventtiili
On erikoisen tiivis sulkuventtiili, joka on tarkoitettu linjoihin joissa siirretään pulvereita jotka ovat joko steriilejä tai potentiaalisesti myrkyllisiä. Se koostuu kahdesta osasta, aktiivinen ja passiivinen. Molemmilla on puoliläppä ja tiiviste. Nämä kytkeytyy tiiviisti toisiinsa siirtotilassa. (Lataa PDF-tiedosto)
Rotocrusher, kokkaresärkijä
Kokkaresärkijän suoritustehoalue on 750 kg/h ...3.000 kg/h. Käytettävissä on erimuotoiset sisäkalut käsittelemään erilaisia väliaineita. Särkeminen tapahtuu joko yhdellä tai kahdella jyrällä.  (Lataa PDF-tiedosto)

  

jauheiden liuottaminen, hajauttaminen, emulgointi, homogenisointi, sekoittaminen, nesteiden käsittely, myllyt, sihdit, tyhjiösiirtolaitteet ja muut kuljettimet, näytöt , kapseli kuljetus, aineiden jatkuva käsittely,hajottaminen jauheet, mikronisointi, hiukkasten pienentäminen, lääke- kapselit, hiukkasten märkäsuodattaminen, hionta, capsujet , Ytron, erikoiskoneet, laitteita lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttöön, ruostumattomat ja haponkestävät tankit, järjestelmät, moottorit ja säiliöt, murskaimet, seulat, kontit, putkistot, putket, kartiomyllyt, ruoka, koneet, kone, laitteet, lääketeollisuus, venyttely, homogenisaattorit, homogenisointi, dispergointilaitteet, mikrosuspensointi