Sterivalve sulkuventtiilit

 

Tämänmodulaarijärjestelmän venttiilejä käytetään kiinteidenaineiden (pulvereiden, granulaattien j.n.e.) virtauksenpysäyttämiseksi.

(LataaPDF-tiedosto)

 

 

Rotosphere annosteluun

 

Tämän sarjan syöttö/annostelu -venttiilit toimivat ilman että syöttölinjassa oleva paine/alipainehäviää. Rakenne takaa tiiviyden kaikissatyhjennystilanteissa. Käyttäjä määrittelee virtausnopeudenja tarkkuuden. (LataaPDF-tiedosto)

 

Rotodoser,

 

Venttiilit tarkkaanannosteluun muodostuvat kahdesta konsentrisestä roottoristajoita ohjataan riippumatta toisistaan. Näin käyttäjä voitarkasti määritellä toisella roottorilla tuotteen jatkuvanvirtauksen ja toisella täsmällisen annostelun. (Roottoritvalmistetaan käyttäjän antamien tietojen mukaan. (LataaPDF-tiedosto)

 

 

Flexivalve sulkuventtiilit

 

Tämän modulaarijärjestelmänventtiilejä käytetään hauraiden tuotteiden (kutenkapseleiden, tablettien ja muiden tuotteiden jotka voisivatsärkyä läppäventtiilin liikkeestä) virtauksenpysäyttämiseksi. (LataaPDF-tiedosto)

 

 

 

RotoFlexy, syötön ohjaaminen

 

Tämän modulaarijärjestelmänventtiilejä käytetään hauraiden tuotteiden (kutenkapseleiden, tablettien ja muiden tuotteiden jotka voisivatsärkyä St.st.-roottorin liikkeestä) syöttölinjassa. Poiketentavanomaisista järjestelmistä RotoFlex on yksinkertaisestipuhdistettavissa ja sen huoltokustannukset ovat erittäinalhaiset. (LataaPDF-tiedosto)

 

Rotovalve Light, syötön ohjaaminen

 

Tämän modulaarijärjestelmänventtiilejä käytetään syöttöön ja virtauksen säätöön.Pyörivän vuorottelevan liikkeen ansiosta väliaineen purkutapahtuu tasaisesti. (LataaPDF-tiedosto)

 

Rotovalve Heavy, annosteluun

 

Rotovalve Heavy -venttiilitovat tarkoitettu edesauttamaan kiinteiden väliaineidensyöttöä ja volumetrista annostelua. Eräs tämän venttiilinmainittava etu on sen GMP -mukainen kompakti rakenne. Senlabyrintti tiiviste tekee venttiilin erittäin sopivaksiratkaisuksi sovelluksissa, joissa ”shadding” ei hyväksytä.Käyttäjä ilmoitta meille tarvittavat annostelumäärät, näinme toimitamme venttiilit, joissa siipien välissä on oikeattilavuudet. (LataaPDF-tiedosto)

 

 

Monoflexy sulkuventtiili

 

On tarkoitettu pysäyttämään hauraiden tuotteiden (kutenkapseleiden ja muiden tuotteiden jotka voisivat särkyäSt.st.-läppäventtiilin liikkeestä) virtauksen. Se poikkeaaFlexivalvesta seuraavasti: koko runko on yhdestä kappaleestaja läpällä on vain yksi tukiakseli. (LataaPDF-tiedosto)

 

 

Sterisplit High sulkuventtiili

 

On erikoisen tiivissulkuventtiili, joka on tarkoitettu linjoihin joissasiirretään pulvereita jotka ovat joko steriilejä taipotentiaalisesti myrkyllisiä. Se koostuu kahdesta osasta,aktiivinen ja passiivinen. Molemmilla on puoliläppä jatiiviste. Nämä kytkeytyy tiiviisti toisiinsa siirtotilassa. (LataaPDF-tiedosto)

 

 

Rotocrusher, kokkaresärkijä

 

Kokkaresärkijän suoritustehoalue on 750 kg/h ...3.000 kg/h.Käytettävissä on erimuotoiset sisäkalut käsittelemäänerilaisia väliaineita. Särkeminen tapahtuu joko yhdellä taikahdella jyrällä.  (LataaPDF-tiedosto)

 

 

          +358 409007080

Copyright - 2018           JP proces AB Box 50, 267 02 BILLESHOLM, Visiting address: Spinngatan 2, 267 73 Billesholm Sweden.