Sterivalves

Bygger sina ventiler enligt modulsystem.

Dvs att man i samma ventilkropp kan ha olika rotorer.  Ventilerna är speciellt lämpade för hantering av olika pulvertyper

 

Spjäll (Butterfly) ventil

Är en del av modulsystemet. Med spjäll i polerat rostfritt stål

(ladda ner pdf-fil)

Rotosphere, Dosering

Är en doser/matar ventil med möjlighet att arbeta under tryck och/eller vakuum. Ventilens design möjliggör en  konstant tätning i varje steg i tömmningsprocessen. Flöde och noggrannhet kan varieras.

(ladda ner pdf-fil)

Rotodoser, Doserings ventil

Är en ventil konstruerad för noggrann dosering och består av två koncentriska rotorer med olika volymer. Dessa kan rotera individuellt. Detta för att bestämma flöde och noggrannhet. Huvud (större) rotorn roterar kontinuerligt för att säkra flödet. Sekundära (mindre) rotorn för att säkerställa noggrannheten. Båda kan special tillverkas. (ladda ner pdf-fil)

 

Flexivalve

Är en del av modulsystemet. Rotorns design möjliggör användning användning med ömtåliga produkter så som Kapslar, tabletter och andra lätt kan skadas vid användning av en Butterfly (rotor) i stål.

(ladda ner pdf-fil)

 

Rotoflexy, Cellmatare

Är en del av modulsystemet. Rotorns design möjliggör användning användning med ömtåliga produkter så som Kapslar, tabletter och andra lätt kan skadas vid användning av en Butterfly (rotor) i stål.

Olikt traditionella system, är RotoFlexy enkel att göra ren och har låga underhållskostnader. (ladda ner pdf-fil)

Rotovalve Light, Cellmatare

Är en del av modul systemet. Denna ventil konstruerad för ett konstant kontrollerat flöde. (ladda ner pdf-fil)

 

Rotovalve Heavy, Cellmatare

Rotovalve Heavy är konstruerad för matning och volymetrisk dosering av bulkmaterial. En av ventilens fördelar är att den är tillverkat i ett GMP och kompakt utförande. Antal celler och volym i cellerna kan kundanpassas för att uppnå en specifik dosering.(ladda ner pdf-fil)

 

Monoflexy Intercepton

Är ventilen som konstruerats för att begränsa flödet av ömtåliga produkter så som Kapslar, tabletter och andra produkter som lätt kan skadas vid användning av en Butterfly(rotor) i stål. Ventilen är tillverkat i ett stycke som underlättar underlättar montering/rengöring. (ladda ner pdf-fil)

 

Sterisplit High, Isolering

Är en ventil som konstruerats för att isolera / transportera potenta, sterila eller toxiska produkter. Ventilen har två delar, en aktiv- och en passiv del, båda försedda med en semi-butterfly och tätning. Öppning av ventilen kan endast göras när halvorna är dockade. (ladda ner pdf-fil)

 

Rotocrusher, Klumpbrytare

Är en klumpbrytare som installeras i rör systemet som en ventil. Flöde från ca 750 kg/h min till en kapacitet på 3 t/h max. Verktygen är konstruerade och kan ändras beroende på produkt. Klumparna bryts ned med en eller två rullar.(ladda ner PDF-fil)

 

          +46 (0) 42 72460

Copyright - 2018           JP proces AB Box 50, 267 02 BILLESHOLM, Besöksadress: Spinngatan 2, 267 73 Billesholm.