Finsk version
English version.

Menybar

 

Till JP proces AB indexsida

 

Ytron "Y"
Ytron "Z"
Ytron "ZC"

Ytron "XC" Xcyclon (Pulveruppl?are)

Ytron Xcyclon konstruktion möjliggör dispergering av pulver som vanligtvis klassas som "medelsvåra" att dispergera med ett extremt högt flöde. Detta uppnås genom ett betydande vakuum i bearbetningszonen samt en korrekt konstruktion av maskinens verktyg. Vakuumet tillser att pulvret sugs från "produkttratten" ned i bearbetningszonen, resultatet blir en homogen, "len" samt klumpfri produkt.

Ytron "XC" kan erbjuda följande:

  • Total hydration av mjölk-, Vassle-, och proteinpulver, även förtjockningsmedel och stabilisatorer såsom Pektin och Gelatin kan med fördel processas i maskinen.

  • Kapaciteter från ca 75-490 l/min.

  • Koncentrationer upp till ca 40%.

  • Reducerad batchtid.

  • Ingen onödig luftinblandning.

  • Dispergering i kallt vatten.

  • Inga pulverförluster.

  • Enkel rengöring.

  • Mobil.

  • Kan kompleteras med ett vakuumsystem (Uni-Vac) som förser maskinen med produkt och därmed en dammfri pulverhantering.

 

Ytron "XC"

 
 

pulverupplösning, dispergering, emulgering, homogenisering, blandning, pulverblandare,  vätsketeknik, kvarnar, siktar, vakuumtransportörer, lufttransport, kapseltransport, in-line, upplösning, pulver, mikroniserning, kontraktsmikronisering, transportörer, partikelreducering, läkemedelskapslar, fines, partikel, våtsiktning, malning, capsujet,  ytron, screens, försäljning av maskinutrustning till bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, Uni-Vac, Uni-connect, Kvarnar, siktar, Kapseltranportörer, mikronisering, homogen, dispersion, läkemedel, våtmalning, rostfri, rostfria, tankar, behållare, rörsystem, rör, konkvarnar,  livsmedel, maskinutrustning, maskin, utrustning, läkemedelsindustrin, Stretching av Yoghurt, läkemedelsindustrin, kross, stainless  motors, rostfria motorer, washdown, duty motors, motorer i rostfritt stål. Homogenisator, Homogenisatorer, Homogenisering, Dispergering, Dispergerare, Mikrosuspension