Finsk version
English version.

Menybar

 

Till JP proces AB indexsida

 

Ytron "Z"
Ytron "ZC"
Ytron "XC"

 

Ytron "Y" Jetstrålemixer

Ytron "Y" Jetstrålemixer tillverkas kundanpassade för att klara varje individuell applikation, med hänsyn tagen till storlek och och form på och produktviskositet.

Ytron "Y" erbjudas i följande utförande:

  • I stål SIS 2333 (AISI 304) och SIS 2343 (AISI 316).

  • Rengöring med CIP (Clean in place).

  • Produktionsmodeller från 1,2 kW

  • Laboratoriemodeller

Några fördelar med Ytron "Y":

  • Den traditionella "radiella kraften" är ersatt med en kraftig axiell kraft.

  • Vortex och oönskad luftinblandning elimineras.

  • En homogen produkt i hela tanken möjliggörs.

  • Blandningstid kan reduceras med upp till 80%.

  • Tiden för uppvärmning/kylning reduceras samtidigt som risken för påbränning på tankväggarna mindskar betydligt.

Ytron "Y"

 


 

pulverupplösning, dispergering, emulgering, homogenisering, blandning, pulverblandare,  vätsketeknik, kvarnar, siktar, vakuumtransportörer, lufttransport, kapseltransport, in-line, upplösning, pulver, mikroniserning, kontraktsmikronisering, transportörer, partikelreducering, läkemedelskapslar, fines, partikel, våtsiktning, malning, capsujet,  ytron, screens, försäljning av maskinutrustning till bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, Uni-Vac, Uni-connect, Kvarnar, siktar, Kapseltranportörer, mikronisering, homogen, dispersion, läkemedel, våtmalning, rostfri, rostfria, tankar, behållare, rörsystem, rör, konkvarnar,  livsmedel, maskinutrustning, maskin, utrustning, läkemedelsindustrin, Stretching av Yoghurt, läkemedelsindustrin, kross, stainless  motors, rostfria motorer, washdown, duty motors, motorer i rostfritt stål. Homogenisator, Homogenisatorer, Homogenisering, Dispergering, Dispergerare, Mikrosuspension