Finsk version
English version.

Menybar

 

Till JP proces AB indexsida

 

Ytron "Y"
Ytron "XC"
Ytron "ZC"

 

Ytron "Z" (In-Line homogenisator) 

Konstruktionen av Ytron "Z"  tillåter upp till 3 set rotor/stator kombinationer i samma maskin. Rotorn/statorn tillverkas med mycket hög precision och med olika spaltöppningar för att ge maximal flexibilitet.

Användningsområden för Ytron "Z":

  • Homogenisering.

  • Sammanslagning av emulsioner.

  • Mikrosuspension.

  • Dispergering.

  • Justering av viskositet.

  • "Mouth feel" förbättring.

  • In-arbetning av luft/gas.

  • Stretching av Yoghurt

Ytron "Z"

 
 

pulverupplösning, dispergering, emulgering, homogenisering, blandning, pulverblandare,  vätsketeknik, kvarnar, siktar, vakuumtransportörer, lufttransport, kapseltransport, in-line, upplösning, pulver, mikroniserning, kontraktsmikronisering, transportörer, partikelreducering, läkemedelskapslar, fines, partikel, våtsiktning, malning, capsujet,  ytron, screens, försäljning av maskinutrustning till bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, Uni-Vac, Uni-connect, Kvarnar, siktar, Kapseltranportörer, mikronisering, homogen, dispersion, läkemedel, våtmalning, rostfri, rostfria, tankar, behållare, rörsystem, rör, konkvarnar,  livsmedel, maskinutrustning, maskin, utrustning, läkemedelsindustrin, Stretching av Yoghurt, läkemedelsindustrin, kross, stainless  motors, rostfria motorer, washdown, duty motors, motorer i rostfritt stål. Homogenisator, Homogenisatorer, Homogenisering, Dispergering, Dispergerare, Mikrosuspension