Finsk version
English version.

Menybar

 

Till JP proces AB indexsida

 

Ytron "Y"
Ytron "Z"
Ytron "XC"

 

Ytron "ZC" Zyclon (Pulverdispergeringsutrustning)

Ytron "ZC" ? konstruerad speciellt för att dispergera pulver som i en konventionell utrustning är mycket svåra att "väta". I "ZC" uppnår man detta genom ett betydande vakuum i bearbetningszonen i kombination med en korrekt konstruktion på verktygen i maskinen. Vakuumet tillser att pulvret sugs från produkttratten till bearbetningszonen var pulvret dispergeras ut i den flytande fasen innan hydration uppstår. Molekylstrukturen förblir intakt med en produkt som är mycket "len"och fri från klumpar som resultat.

Ytron Zyclon kan erbjuda:

  • Möjighet att fullständigt dispergera svårt lösliga pulver som Carbopol och CMC.

  • Kapaciteter från ca 37 – 150 l minut.

  • Upp till 37 % pulverbesparing (med bibehållen viskositet).

  • Reducerad batchtid, utan pulverförluster.

  • Ingen onödig luftinblandning.

  • Enkel rengöring.

  • Mobilt stativ.

  • Kan kompleteras med ett vakuumtransportsystem (Uni-Vac) som förser maskinen med produkt, med systemet kan man uppnå en dammfri pulverhantering.

Ytron "ZC"

Fluid

 

 
 

pulverupplösning, dispergering, emulgering, homogenisering, blandning, pulverblandare,  vätsketeknik, kvarnar, siktar, vakuumtransportörer, lufttransport, kapseltransport, in-line, upplösning, pulver, mikroniserning, kontraktsmikronisering, transportörer, partikelreducering, läkemedelskapslar, fines, partikel, våtsiktning, malning, capsujet,  ytron, screens, försäljning av maskinutrustning till bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, Uni-Vac, Uni-connect, Kvarnar, siktar, Kapseltranportörer, mikronisering, homogen, dispersion, läkemedel, våtmalning, rostfri, rostfria, tankar, behållare, rörsystem, rör, konkvarnar,  livsmedel, maskinutrustning, maskin, utrustning, läkemedelsindustrin, Stretching av Yoghurt, läkemedelsindustrin, kross, stainless  motors, rostfria motorer, washdown, duty motors, motorer i rostfritt stål. Homogenisator, Homogenisatorer, Homogenisering, Dispergering, Dispergerare, Mikrosuspension